Hoe gaat het toch met de Stichting Ramses Shaffy Fonds voor Jonge Kunstenaars?

Ja heel goed, dank je. De afgelopen tijd hebben we besloten om het Amsterdams Kleinkunst Festival een vaste jaarlijkse bijdrage te geven. We zijn onder de indruk van wat zij voor jonge kunstenaars doen: ze ontdekken, een podium geven, laten bijleren, ze zich helpen ontwikkelen, hun deskundigheid bevorderen.
In 2017 gaven we een bijdrage waar o.a. masterclasses voor gegeven werden. In 2018 besloten we dat onze bijdrage gebruikt kon worden om jaarlijks de Ramses Shaffy Cheque van 2.500 euro aan de prijswinnaar te schenken. Die winnaar moet zich met behulp van dat geld het jaar laten zien in een programma in Klein Bellevue. Op 13 en 14 april j.l. gaf Lonneke Dort daar een concert met drie muzikanten. Wil van der Meer had het geregisseerd en dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de Ramses Shaffy Cheque.

Binnen het bestuur discussieerden we of het nieuwe Shaffy Chantant dat we in 2016 met de Stichting Amerborgh en regisseur Tonje Langeveld opgezet hadden in Felix Meritis, een jaarlijkse traditie moest worden of dat er een langere tussenliggende periode moest zijn. Felix Meritis en zijn Shaffyzaal zijn met een grootse renovatie bezig, vandaar dat we een nieuwe aflevering van Shaffy Chantant opgeschoven hebben naar de toekomst.
Ondertussen bleven we wel de ex-deelnemers van het Shaffy Chantant helpen. We subsidieerden samen met Peter van Geer en de Stichting Leids Cultuurfonds het Ramses Shaffy Podium in Leiden waar opgetreden werd, gaven verdere financiële steun aan Flip Noorman en Oukje den Hollander voor het opnemen van een cd en een videoclip.

Ook andere jonge kunstenaars die financiële hulp vroegen bij het maken van cd's hebben we met niet al te grote bedragen toch kunnen helpen. Zo realiseerde Ping Pong de cd Poëzie, kon Jochem Lecointre een Shaffy-compositie uitvoeren in het Ramses Shaffy Huis en zegden we Melanie Jonk geld toe voor haar cd-project.
In Leiden, waar Ramses Shaffy opgroeide, is steeds meer interesse voor hun illustere stadsgenoot aan het komen. Er komt een monumentje op de plek waar hij zijn jeugd doorbracht en er zijn plannen voor een jaarlijkse Shaffy viering.
Daarmee zijn we bij de toekomstverwachtingen aanbeland. Het is te voorzien dat de inkomsten van onze Stichting terug zullen lopen. Er kan niet elk jaar een tv-serie of een musical over Shaffy uitgebracht worden. We moeten als bestuur dus een keuze maken of we rustig interen op het kapitaal tot het op is óf dat we plannen maken om met behulp van partners geld te genereren waarmee we de wens van Ramses Shaffy langer kunnen voortzetten.
Van belang is in ieder geval de nagedachtenis van Ramses levend te houden. Daartoe willen we een aantal activiteiten die op ons afkomen bundelen en 2019 uitroepen tot Ramses Shaffy-jaar. Op 1 december, zijn tiende sterfdag, willen we een grote Shaffy-avond in Carré houden waarop oude en jonge artiesten elkaar zullen ontmoeten. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen.

Jacques Klöters, voorzitter Stichting Ramses Shaffy